"Акс-Садо" (aks_sado) wrote,
"Акс-Садо"
aks_sado

“Tarbiya” ensiklopediyasi nashrdan chiqdiYaqinda O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi nashriyoti tomonidan ilk bor "Tarbiya" ensiklopediyasi nashr qilindi. Bu kitobda ijtimoiy hayotda ancha-muncha tajriba ortirgan ota-onalarning endigina turmush qurgan yosh oilalarga bugungi kunda aytmoqchi bo'lgan fikr-mulohazalari pedagogikadagi nazariy qarashlar bilan asoslanib bir tizimga solingan. Undan yosh ota-onalardan tashqari ta'lim-tarbiya ishlari bilan shuqullanuvchi barcha murabbiilar ham foydalanishlari mumkin. Kitobda tarbiya va u bilan bog'liq 300 ga yaqin tushunchalar mohiyati ochib berilgan.


Kiyinish madaniyati, suhbatlashish odobi, kelinlik odobi, kasb odobi, mehmondorchilik odobi, muomala odobi kabi maqolalar kitobdan joy olgan. Shuningdek, kamtarlik, mardlik, jasorat, insonparvarlik, insof, do'stlik, vijdon, burch, baxt, ishchanlik, ko'ngilchanlik, mas'uliyat, rostgo'ilik, poklik kabi ahloqiy tushunchalar bayo 

"Tarbiya" kitobiga uslub, shakl nuqtai nazardan emas (bu jihatdan an'anaviy ensiklopediya talablaridan farqlanadi) balki mazmun-mundarizhasi jihatdan - tarbiya sohasida ko'p masalalarni qamrab olganligi bilan entsiklopediya deb atalgan. Undagi maqolalarni tayyorlashda asosan O'zbekiston Pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot instituti olimlari ishtirok etganlar. Shuningdek, 12 jildli "O'zbekiston milliy ensikllpediyasi" maqolalaridan, ro'yxati kitobning oxirida berilgan adabiyotlardan foydalanildi.


"Tarbiya" ensiklopediyasi pedagogika fanlari doktori Qozoqboy Yo'ldoshevning "Tarbiya - barkamol avlodni shakllantirishning bosh omili" maqolasi bilan boshlanadi, so'ng alifbo tartibida asosiy maqolalar beriladi. Kitobning adadi 3000 nusha. Tuzuvchisi M.Aminov, mas'ul muharriri A.Majidov.


Manba: Ensiklopediya.uz 

</span>
Tags: Китоблар хакида!, Маънавият ва маърифат
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic
    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments