October 31st, 2006

logo

Бухоро музей-кўрикхонасининг хорижий хамкорлари сони ортиб бормокда


Бухоро давлат бадиий-меъморчилик музей-кўрикхонаси коллекциясида нафакат ўлкамиз, балки бутун бизнинг минтақамиз кадимги ва якин ўтмишига оид 115 минг ноёб экспонат мавжуд.

Музей ходимлари бу даргох фондини яхширок ўрганиш учун  бошка тадбирлар каторида, хорижий хамкорлар билан хам якин алокададирлар. Мисол учун, музей Япониянинг Киото университети кошидаги жахон тилларини ўрганиш бўйича Халкаро институт билан битим имзолаган.

-          Хорижий хамкорларимиз сони тобора ортиб бормокда, - дейди музей-кўрикхона директори муовини Карим Рустамов. – Бундан икки йил мукаддам немис шаркшунослари билан бирга музей фондида сакланиб келаётган кўлёзма коллекциясини ўрганиб чикдик, шу иш асосида каталоглар тайёрладик.  Санкт-Петербург археологлари билан хамкорлигимиз давом этиб келаяпти. Италян археологлари Варахшадан топилган ашёларни ўрганишда кўмаклашмокдалар.

Бундай хамкорлик дунёнинг кадимий цивилизация ўчокларидан бири бўлган Бухоро вохаси ва унга ёндош худудларнинг тарихи бўйича янгидан-янги маълумотларни аниклашда кўл келади.

Э. Ёдгоров, УзА.

Collapse )