May 5th, 2006

logo

Обид Асомов ўйлаб гапира оладими?

      Кизикчилик – ўта кадимий ва эл севган санъат эканлигини хамма яхши билади. Шунинг учун хам тўю тантаналар, улфатлар даврасини кизикчилар иштирокисиз ва уларнинг ичакузди хангомаларисиз тасаввур этиш кийин. Айникса азал-азалдан, кон-конидан хазил-мутоибага, аскияга ўч ўзбекнинг бирорта даврасини шу санъат вакилларидан кимдир маромига етказиб киздириб бермаса, бу давра худди чала пишган ош егандек кўнгли жойига тушмай таркалади. Шухрати оламга кетган кулгу даргалари Сойиб Хўжаев, Гани Аъзамов ва яна ўнлаб номдор санъаткорларимиз ўзбек кизикчилигининг бетакрор мактабини яратдилар. Эргаш Каримов, Роза Каримова, Хожибой Тожибоев, Мирза Холметов ва бошкалар улар изидан бориб Элга самиммий кулгу улашган уста санъаткорлардир. Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист Обид Асомов хам ўзининг хажвчилик махорати билан эл-юртда обрў козонган кизикчилардан бири. У иштирок этган давраларда, концертларда гулдурос карсаклар, ках-кахалар тез-тез янграб туради. Булар шу санъаткорниинг махоратига элнинг берган муносиб бахоси, унга кўрсатган хурмати белгиси, албатта. 



Collapse )